Showing 1–40 of 100 results

Dụng cụ vệ sinh nhà cửa chuyên nghiệp bao gồm các loại cây lau sàn, lau kính, chổi, ki rác, khăn lau

CHÚ Ý : GIÁ BÁN CÂY LAU CHƯA BAO GỒM TẤM LAU

-16%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Xe đẩy dọn vệ sinh D11-1-1C

1.890.000
-21%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Xe đẩy vệ sinh AF08189D

2.250.000
-16%

Dụng cụ vệ sinh công nghiệp

Chổi quét sàn công nghiệp 60cm SCOP00041

295.000
-18%

Dụng cụ vệ sinh công nghiệp

Chổi chà sàn công nghiệp 75cm AF01203

310.000
-16%

Dụng cụ vệ sinh công nghiệp

Chổi chà sàn cán dài 55cm AF01202

295.000
-16%

Dụng cụ vệ sinh công nghiệp

Chổi chà sàn 45cm cán dài AF01201

295.000
-15%

Cây đẩy nước sàn nhà

Cây gạt nước sàn 75cm Pulex ATPA00022

398.000
-14%

Cây đẩy nước sàn nhà

Cây đẩy nước sàn 55cm Pulex ATPA00021

320.000
-24%

Cây đẩy nước sàn nhà

Cây đẩy nước sàn 45cm Pulex ATPA00020

280.000
-18%

Cây đẩy nước sàn nhà

Cây cào nước 55cm Pulex ATPA70033

320.000
-18%

Cây đẩy nước sàn nhà

Cây đẩy nước 55cm Pulex ATPA70086

320.000

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Xô nhựa tròn 20 lít

-24%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Xô lau kính 13 lít Pulex SECC70040

295.000
-13%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Xô lau kính Pulex 22 lít SECC70015

515.000
-21%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Xô vệ sinh 2 ngăn AF08403

198.000
-45%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Khay đựng dụng cụ vệ sinh AF08404

105.000
-16%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Xô tròn 14 lít AF08335A

159.000
-17%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Kẹp khăn lau kính AF06002

125.000
-5%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Chổi nhựa quét sàn K38

49.500
-5%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Ki Hốt Rác K38

49.500

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Ki Hốt Rác Có Nắp C-019C

-10%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Cây nối lau kính 9m (Pole 9m) Pulex PRTE70094

1.790.000
-24%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Cây nối lau kính 6m Pulex PRTE70093

1.290.000
-17%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Cây nối lau kính 4m5 (Pole 4.5m) Pulex PRTE70092

950.000
-20%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Cây nối lau kính 2m5 (Pole 2.5m) Pulex PRTE70086

498.000
-12%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Cây nối lau kính 1m2 (Pole 1.2m) Pulex PRTE70084

398.000
-91%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Bông chà kính 55cm Pulex VEC070137

285.000
-14%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Bông chà kính 45cm Pulex VEC070136

245.000
-15%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Bông chà kính 35cm Pulex VEC070135

225.000
-13%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Bông chà kính 25cm Pulex VEC070134

205.000
-9%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Bông lau kính 35cm IPC Pulex VECO70243

349.000
-11%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Dụng cụ lau kính Cleano 10 IPC Pulex

619.000
-18%
New

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Tay cầm gạt kính Pulex Màu Gold TERG70046

370.000
-6%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Tay gạt kính 55cm Technolite Pulex TERF70158

449.000
-7%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Tay gạt kính 45cm Technolite Pulex TERF70158

379.000
-13%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Tay gạt kính 35cm Pulex Technolite TERF70156

309.000
-6%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Tay gạt kính 25cm Technolite Pulex TERF70154

289.000
-10%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Gạt kính 55cm Pulex Italy TERG70037

269.000
-10%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Gạt kính 45cm Pulex Italy TERG70035

259.000
-14%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Gạt kính 35cm Pulex Italy TERG70033

249.000