Showing 1–40 of 95 results

Dụng cụ vệ sinh công nghiệp bao gồm các loại xe đẩy vệ sinh, cây lau sàn, cây lau kính, ki, chổi, … cho Khách sạn, bệnh viện, nhà máy, nhà xưởng, tòa nhà, nhà hàng, trường học, nhà ở, …

CHÚ Ý : GIÁ BÁN CÂY LAU CHƯA BAO GỒM TẤM LAU

-21%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Xô lau kính Pulex 22 lít SECC70015

198.000
-21%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Xô vệ sinh 2 ngăn AF08403

198.000
-92%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Khay đựng dụng cụ vệ sinh AF08404

16.000
-16%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Xô tròn 14 lít AF08335A

159.000
-5%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Kẹp khăn lau kính AF06002

49.500
-5%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Chổi nhựa quét sàn K38

49.500
-5%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Ki Hốt Rác K38

49.500

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Ki Hốt Rác Có Nắp C-019C

-10%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Cây nối lau kính 9m (Pole 9m) Pulex PRTE70094

1.790.000
-24%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Cây nối lau kính 6m Pulex PRTE70093

1.290.000
-17%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Cây nối lau kính 4m5 (Pole 4.5m) Pulex PRTE70092

950.000
-20%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Cây nối lau kính 2m5 (Pole 2.5m) Pulex PRTE70086

498.000
-12%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Cây nối lau kính 1m2 (Pole 1.2m) Pulex PRTE70084

398.000
-91%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Bông chà kính 55cm Pulex VEC070137

285.000
-14%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Bông chà kính 45cm Pulex VEC070136

245.000
-15%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Bông chà kính 35cm Pulex VEC070135

225.000
-13%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Bông chà kính 25cm Pulex VEC070134

205.000
-9%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Bông lau kính 35cm IPC Pulex VECO70243

349.000
-11%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Dụng cụ lau kính Cleano 10 IPC Pulex

619.000
-25%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Cây Lau Kính Thông Minh IPC Pulex TERG80201

1.190.000
-18%
New

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Tay cầm gạt kính Pulex Màu Gold TERG70046

370.000
-6%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Tay gạt kính 55cm Technolite Pulex TERF70158

449.000
-7%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Tay gạt kính 45cm Technolite Pulex TERF70158

379.000
-13%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Tay gạt kính 35cm Pulex Technolite TERF70156

309.000
-6%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Tay gạt kính 25cm Technolite Pulex TERF70154

289.000
-10%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Gạt kính 55cm Pulex Italy TERG70037

269.000
-10%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Gạt kính 45cm Pulex Italy TERG70035

259.000
-14%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Gạt kính 35cm Pulex Italy TERG70033

249.000
-14%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Gạt kính 25cm Pulex Italy TERG70031

239.000
-10%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau bụi 1m2 Dmop SS120d

108.000
-23%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau bụi 60cm Dmop SS60d

187.000
-38%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Cây đẩy bụi 120cm Dmop SS120S

245.000
-23%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Cây đẩy bụi 60cm Dmop SS60S

187.000
-17%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau san hô 60cm

49.000
-20%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau san hô 45cm

39.000
-27%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Cây lau san hô 60cm

109.000
-27%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Cây lau san hô 45cm

109.000
-17%

Cây lau nhà công nghiệp

Tấm lau sàn công nghiệp 50cm Dmop SS50w

49.000
-8%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau sàn công nghiệp 120cm Dmop SS120w

118.300
-100%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau sàn công nghiệp 100cm Dmop SS100w

109.000