Showing 1–40 of 100 results

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện bao gồm xe đẩy vệ sinh bệnh viện, cây lau sàn, cây lau kính và các vật tư vệ sinh khác

-16%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Xe đẩy dọn vệ sinh D11-1-1C

1.890.000
-21%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Xe đẩy vệ sinh AF08189D

2.250.000

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Xô nhựa tròn 20 lít

-24%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Xô lau kính 13 lít Pulex SECC70040

295.000
-13%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Xô lau kính Pulex 22 lít SECC70015

515.000
-21%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Xô vệ sinh 2 ngăn AF08403

198.000
-45%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Khay đựng dụng cụ vệ sinh AF08404

105.000
-16%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Xô tròn 14 lít AF08335A

159.000
-17%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Kẹp khăn lau kính AF06002

125.000
-5%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Chổi nhựa quét sàn K38

49.500
-5%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Ki Hốt Rác K38

49.500

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Ki Hốt Rác Có Nắp C-019C

-10%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Cây nối lau kính 9m (Pole 9m) Pulex PRTE70094

1.790.000
-24%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Cây nối lau kính 6m Pulex PRTE70093

1.290.000
-17%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Cây nối lau kính 4m5 (Pole 4.5m) Pulex PRTE70092

950.000
-20%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Cây nối lau kính 2m5 (Pole 2.5m) Pulex PRTE70086

498.000
-12%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Cây nối lau kính 1m2 (Pole 1.2m) Pulex PRTE70084

398.000
-91%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Bông chà kính 55cm Pulex VEC070137

285.000
-14%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Bông chà kính 45cm Pulex VEC070136

245.000
-15%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Bông chà kính 35cm Pulex VEC070135

225.000
-13%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Bông chà kính 25cm Pulex VEC070134

205.000
-9%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Bông lau kính 35cm IPC Pulex VECO70243

349.000
-11%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Dụng cụ lau kính Cleano 10 IPC Pulex

619.000
-25%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Cây Lau Kính Thông Minh IPC Pulex TERG80201

1.190.000
-18%
New

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Tay cầm gạt kính Pulex Màu Gold TERG70046

370.000
-6%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Tay gạt kính 55cm Technolite Pulex TERF70158

449.000
-7%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Tay gạt kính 45cm Technolite Pulex TERF70158

379.000
-13%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Tay gạt kính 35cm Pulex Technolite TERF70156

309.000
-6%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Tay gạt kính 25cm Technolite Pulex TERF70154

289.000
-10%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Gạt kính 55cm Pulex Italy TERG70037

269.000
-10%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Gạt kính 45cm Pulex Italy TERG70035

259.000
-14%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Gạt kính 35cm Pulex Italy TERG70033

249.000
-14%

Dụng cụ vệ sinh bệnh viện

Gạt kính 25cm Pulex Italy TERG70031

239.000
-10%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau bụi 1m2 Dmop SS120d

108.000
-23%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau bụi 60cm Dmop SS60d

187.000
-38%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Cây đẩy bụi 120cm Dmop SS120S

245.000
-23%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Cây đẩy bụi 60cm Dmop SS60S

187.000
-17%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau san hô 60cm

49.000
-20%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau san hô 45cm

39.000
-27%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Cây lau san hô 60cm

109.000