Showing 1–40 of 70 results

Cây lau nhà công nghiệp Tâm Tín Thịnh nhập khẩu châu Âu, Mỹ, sản xuất và phân phối sỉ lẻ gồm cây lau ẩm, cây đẩy bụi, cây lau ướt hiện đại, thông minh, đa năng. Đầy đủ kích thước 45cm, 50cm, 60cm, 80cm, 90cm, 100cm (1m), 120cm (1.2m), …

Cây lau nhà công nghiệp Tâm Tín Thịnh nhập khẩu sản xuất và phân phối hiệu quả cho vệ sinh nhà cửa, công trình khách sạn, bệnh viện, nhà máy, nhà xưởng, trường học, tòa nhà, …

Kho hàng: Hồ Chí Minh- Đà Nẵng

LƯU Ý: GIÁ CÂY LAU CHƯA BAO GỒM TẤM LAU

-16%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Xe đẩy dọn vệ sinh D11-1-1C

1.890.000
-21%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Xe đẩy vệ sinh AF08189D

2.250.000
-25%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Cây Lau Kính Thông Minh IPC Pulex TERG80201

1.190.000
-10%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau bụi 1m2 Dmop SS120d

108.000
-23%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau bụi 60cm Dmop SS60d

187.000
-38%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Cây đẩy bụi 120cm Dmop SS120S

245.000
-23%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Cây đẩy bụi 60cm Dmop SS60S

187.000
-17%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau san hô 60cm

49.000
-20%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau san hô 45cm

39.000
-27%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Cây lau san hô 60cm

109.000
-27%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Cây lau san hô 45cm

109.000
-8%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau sàn công nghiệp 120cm Dmop SS120w

118.300
-100%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau sàn công nghiệp 100cm Dmop SS100w

109.000
-9%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau sàn công nghiệp 90cm Dmop SS90w

101.000
-13%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau vắt công nghiệp 60cm Dmop SS60wr

69.000
-15%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau sàn công nghiệp 60cm Dmop SS60w

57.000
-14%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau sàn công nghiệp 45cm Dmop SS45w

42.000
-35%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Cây lau sàn công nghiệp 120cm Dmop SS120S

217.000
-34%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Cây lau sàn công nghiệp 100cm Dmop SS100S

207.000
-33%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Cây lau sàn công nghiệp 90cm Dmop SS90S

201.000
-23%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Cây lau vắt công nghiệp 60cm Dmop SS60S

187.000
-23%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Cây lau sàn công nghiệp 60cm Dmop SS60S

187.000
-21%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Cây lau sàn công nghiệp 50cm Dmop SS50S

185.000
-19%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Cây lau sàn công nghiệp 45cm Dmop SS45S

183.000
-7%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau sàn Rubbermaid FGQ416

390.000
-9%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau sàn Rubbermaid FGQ410

290.000
-7%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau sàn Rubbermaid FGQ411

419.000
-12%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Tấm lau khô 60cm IPC Klenco FRAN00287

219.000
-17%

Cây lau nhà công nghiệp TTT

Búi lau ướt cotton 400gr IPC Klenco MOPP02017

128.000